บ้านฮวก

บ้านฮวกเป็นด่านชายแดนไทย-ลาว ทุก ๆ วันที่ 10 และ 30 ของเดือน จะจัดเป็นตลาดนัดเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทย และลาวได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน บ้านฮวกนี้อยู่ห่างจากวนอุทยานน้ำตกภูซางไปประมาณ 5 กิโลเมตร