ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู

ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู
ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู นายสุจริต นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ผาเชิดชู" ได้มีการติดตั้งเสาธงชาติไว้ ณ ยอดผาและมีเชือกชักธงชาติอยู่เบื้องล่างของหน้าผา นับเป็นสายธงชาติที่ยาวที่สุดในโลกด้วยครับ ผาชู้หรือผาเชิดชูนี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอนาน้อยประมาณ 16 กิโลเมตรครับ ตามเส้นทางสายนาน้อย- ปางไฮ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1083 ครับ