วัดศรีชุม

วัดศรีชุม เป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดพม่าที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 31 วัด สร้างในปี พ.ศ.2436 ครับ โดยคหบดีพม่าชื่ออูโย ซึ่งติดตามชาวอังกฤษเข้ามาทำงานป่าไม้ในประเทศไทย เมื่อตนเองมี ฐานะดีขึ้น จึงต้องการทำบุญโดยสร้างวัดศรีชุมขึ้น ในเขตตำบลสวนดอก การเดินทางไปยังวัดศรีชุมจากถนนพหลโยธิน เมื่อถึงโรงเรียนบุญญวาทย์วิทยาลัยแล้ว เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกไปเล็กน้อยจะพบทาง เข้าวัดอยู่ทางด้านขวามือ จุดเด่นของวัดนี้เดิมอยู่ที่พระวิหารซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ หลังคาเครื่องไม้ยอดแหลม แกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้พระวิหารที่มีศิลปะการตกแต่งภายในแบบร่วมสมัย ระหว่างศิลปะล้านนาและศิลปะพม่าลงทั้งหลัง เมื่อตอนเช้าตรู่ของ วันที่ 16 มกราคม 2535 ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มิอาจประเมินเป็นมูลค่าได้เลยครับ