วัดพระธาตุม่อนพญาแช่

วัดพระมหาธาตุม่อนพญาแช่ อยู่บนเนินเขาเขลางคบรรพตห่างจากตัวเมืองประมาณ ๖ กิโลเมตร บนเส้นทางสายลำปาง-งาว มีเจดีย์ใหญ่แบบพม่า มีบันไดจากเชิงเขาไปจนถึงเจดีย์ ทางวัดจะจัดงานนมัสการประจำปีในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของจังหวัดลำปางได้อย่างชัดเจนครับ