สวนสาธารณะหนองกระทิง

สวนสาธารณะหนองกระทิงตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อแฮ้ว จากตัวเมืองข้ามลำน้ำวังไปตามเส้นทางสายลำปาง-ห้างฉัตรประมาณ 3 กิโลเมตรเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนชาวลำปางที่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดครับ