ซุ้มประตู

ซุ้มประตูเป็นซุ้มประตูที่ก่อนเข้าไปในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัยครับ