ซุ้มประตู

ซุ้มประตูเป็นซุ้มประตูที่ก่อนเข้าไปในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัยครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ซุ้มประตู

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด