กู่ช่าง-กู่ม้า

กู่ช่าง-กู่ม้าเป็นโบราณสถาน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งอยู่บริเวณชุมชนวัดไก่แก้ว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตรครับ กู่ช้างเป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวีชื่อ "ภู่ก่ำงาเขียว" ซึ่งหมายถึงช้าวผิวสีคล้ำ งาสีเขียวที่ทรงอานุภาพและอิทธิฤทธิ์ในสงคราม ส่วนกู่ม้าเป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสของพระนางจามเทวีครับ