พระพุทธบาทตากผ้า

พระพุทธบาทตากผ้า อยู่บนเนินเขาเล็กๆ ในท้องที่ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๖ กิโลเมตรครับ ตามตำนาน กล่าวว่า พระพุทธเจ้า ประทานรอยพระบาทไว้ เพื่อให้พวกลัวะสักการะแทนพระองค์ ครั้งพระพุทธองค์เสด็จมาเยือนถิ่นนั้น และได้ทรงตากจีวรไว้ที่หน้าผา ยังปรากฏมีรอยตากผ้า เป็นกระทงจีวรอยู่จนทุกวันนี้ จึงได้ชื่อว่า "พระพุทธบาทตากผ้า" ครับ มีงานนมัสการประจำปีในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ชาวลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงจะหลั่งไหลไปนมัสการกันหนาแน่นทุกปีเลยครับ