การเดินทาง

ทางรถยนต์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านดอนเมือง รังสิต แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 32 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก ตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 11 เข้าจังหวัดลำพูนรวมระยะทาง 670 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมงทางรถโดยสารประจำทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง บริษัทขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางทั้งธรรมดา และปรับอากาศบริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 272-5242-3ทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีรถไฟไปจังหวัดลำพูนทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 223-7010,223-7020ทางเครื่องบิน โดยสารเครื่องบินสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ แล้วต่อรถมาลำพูนอีกทอดหนึ่ง รายละเอียดสอบถามได้ที่บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. 2800070, 2800080 ส่วนรถประจำทางสายเชียงใหม่-ลำพูน มีบริการทุกวัน รถออกที่หน้าประตูเมืองเชียงใหม่ และปลายทางที่พิพิธภัณฑ์เยื้องกับวัดพระธาตุหริภุญไชย ใช้เวลาเดินทางประมาณ30 นาที

ระยะทางจากจังหวัดลำพูน ไปสถานที่ใกล้เคียง
ลำพูน-เชียงใหม่     21 กิโลเมตร
ลำพูน-ลำปาง     71 กิโลเมตร
ลำพูน-ตาก     244 กิโลเมตร


ระยะทางภายในจังหวัด
อ.เมือง-อ.ป่าซาง     11 กิโลเมตร
อ.เมือง-อ.ลี้     38 กิโลเมตร
อ.เมือง-อ.แม่ทา     25 กิโลเมตร
อ.เมือง-กิ่งอำเภอบ้านธิ     24 กิโลเมตร
อ.เมือง-อ.บ้านโฮ่ง     38 กิโลเมตร