ภูผาผึ้ง-ถ้ำฝ่ามือแดง

ภูผาผึ้ง-ถ้ำฝ่ามือแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บนภูเดียวกันที่เรียกกันว่า ภูผาผึ้ง ตั้งอยู่ที่บ้านกุดหว้าอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์