น้ำตกผานางคอย

น้ำตกผานางคอยเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไหลลงมาจากเทือกเขาภูพาน แบ่งเป็นชั้น ๆ มีความสวยงามมาก สภาพป่าโดยรอบเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ และลักษณะเด่นคือ มีน้ำไหลตลอดปี แม้ในฤดูแล้ง