น้ำตกตาดทอง

น้ำตกตาดทองอยู่ในเขตอำเภอเขาวง บนเส้นทาง เขาวง-ดงหลวง-มุกดาหาร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามด้วยโขดหินสลับซับซ้อนในฤดูฝนเป็นช่วงที่สวยงามที่สุด น้ำตกตาดทองจะจัดให้มีงานขึ้นทุก ๆ ปี ในช่วงเดือนตุลาคม รถยนต์สามารถเดินทางเข้าถึงน้ำตกได้โดยสะดวก