วัดโพธิ์ชัยเสมารามหรือวัดบ้านก้อม

วัดโพธิ์ชัยเสมารามหรือวัดบ้านก้อมอยู่ในอาณาเขตเมืองฟ้าแดดสงยาง ไม่ไกลจากพระธาตุยาคู เป็นวัดโบราณ สิ่งที่น่าสนใจภายในบริเวณวัดได้แก่ ใบเสมาหินสมัยทวาราวดีที่ปักอยู่เป็นแนวกำแพง และที่เก็บรวบรวมไว้ในวัดเป็นบางส่วน ที่ใบเสมาจำหลักเป็นภาพต่าง ๆ ส่วนมากสลักเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธศาสนา

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด