ถ้ำประทุน

ถ้ำประทุน เป็นถ้ำที่มีขนาดปานหลาง อยู่บนยอดเขาวัวแดง ซึ่งเคยเป็นที่พักทัพของแม่ทัพสมัยโบราณเคยมีแร่ทองคำและมีบ่อร่อนแร่ปรากฏอยู่ทั่วบริเวณหน้าถ้ำด้วยครับ