เขื่อนห้วยกุ่ม

เขื่อนห้วยกุ่ม เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร สร้างขึ้นตอนล่างของเขื่อนน้ำพรหม เพื่อรับน้ำในแม่น้ำพรมอีกทอดหนึ่ง มีศาลานั่งพักชมวิวทิวทัศน์ อยู่ติดถนนใหญ่ในท้องที่เขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกุดเลาะ ห่างจากอำเภอเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 102 กิโลเมตรครับ