ภูแฝด

ภูแฝดเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ มีรอยพระพุทธบาทในก้อนหินคล้าย ๆ พระพุทธบาท ที่จังหวัดสระบุรีในท้องที่ตำบลนาเสียว ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร (เส้นทางเดียวกับภูพระ) แยกขวาเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร มีต้นไทร สนฉัตร ต้นจำปาและพันธุ์ไม้นานาชนิด หากจะชมรอยพระพุทธบาทสามารถขอกุญแจจากแม่ชีที่วัดได้ครับ