น้ำตกตาดโตน

น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกที่สูงใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประกอบด้วยลานหิน มีน้ำไหลตลอดปี โดยเฉพาะฤดูฝนน้ำหลาก ช่วงประมาณเดือนเมษายน-เดือนกันยายน น้ำตกนี้มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติโดยที่ภูเขาแต่ละลูกที่ติดต่อกันเป็นเทือกเขาภูแลนคา ช่วยโอบอุ้มน้ำเอาไว้ในฤดูฝน แล้วค่อย ๆ ปล่อยระบายออกมาไหลรวมกันเป็นห้วยประทาว และไหลเปลี่ยนระดับต่ำลงไปเรื่อย ๆ จนถึงน้ำตกตาดโตน อยู่ในเขตอำเภอเมืองห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 21 กิโลเมตร เป็นถนนราดยางตลอดสายจนถึงบริเวณน้ำตก เป็นเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนครับ