น้ำตกตาดฟ้า หรือถ้ำเตี้ย

น้ำตกตาดฟ้า หรือถ้ำเตี้ย เป็นถ้ำเล็ก ๆ อยู่เชิงเขาภูอีเฒ่าและมีน้ำตกเป็นลานหินลาดชันประมาณ 30 องศา มีน้ำไหลตลอดปีมีแอ่งน้ำให้อาบหรือเล่นได้ อยู่ในท้องที่ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง ห่างจากจังหวัดไปทางทิศเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 201