พระพุทรูปใหญ่สมัยทวาราวดี

พระพุทรูปใหญ่สมัยทวาราวดี อยู่ที่วัดคอนสวรรค์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ไปทางทิศตะวันออก 5 กิโลเมตรครับ พระพุทธรูปหินทรายแกะสลักองค์ใหญ่รูปทรงสวยงาม สร้างในสมัยทวาราวดี ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อใหญ่" นอกจากพระพุทธรูปแล้ว ยังมีใบเสมาหินทราย ที่มีการแกะสลักและไม่แกะสลักอีกหลายชิ้นครับ