พระแท่นบัลลังก์

พระแท่นบัลลังก์ อยู่ในเขตสุขาภิบาลบ้านแท่น ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร ตัวพระแท่นสร้างด้วยหินตรงกลางแท่นมีรูเจาะลึกคล้ายจะเป็นฐานยึดอะไรสักอย่าง รอบ ๆ รอยเจาะมีขอบและร่องคล้ายกับให้น้ำไหลออกบริเวณสนามใกล้ที่พบพระแท่น มีการขุดพบพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ 2 องค์