หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า

หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทอผ้าไหม ผ้าขิต อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 13 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 225(เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกสถานีตำรวจอำเภอบ้านขว้า)