ผาเกิ้ง

ผาเกิ้ง ผาเกิ้ง เป็นหน้าผาสูงของยอดเขาแลนคา ซึ่งเป็นภูเขาที่กั้นอาณาเขตระหว่างอำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอหนองบัว แดง ตั้งอยู่ห่างไปทางตะวันออกของชัยภูมิประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ บน ผาเกิ้งนี้มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีส่วนสูงถึง ๑๔ ศอก (๗ เมตร) นาม "พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์" บริเวณ โดยรอบได้รับการปรับปรุงเป็นพุทธอุทยานร่มรื่น ทิวทัศน์สวยงามมากครับ