ถ้ำฝ่ามือแดง

ถ้ำฝ่ามือแดง อยู่บนภูเวียงใกล้เขตบ้านหินล่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอภูเวียง บริเวณถ้ำลึกประมาณ 7 เมตร สูง 3 เมตรยาวประมาณ 50 เมตร ฝาผนังถ้ำมีภาพลายมือหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีมือ 9 มือ ขนาดใหญ่ 7 มือ ขนาดเล็ก 2 มือ โดยเอามือนาบกับผนังหินแล้วพ่นสีแดงเรื่อ ๆ ลงไป ซึ่งสำรวจพบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 ครับ