สุสานหอย 175 ล้านปี

สุสานหอย 175 ล้านปี เป็นฟอสซิลของหอยน้ำจืดที่อัดตัวกันเป็นก้อนหินขนาดใหญ่หลายก้อนอยู่บนยอดเขาบริเวณภูประตูตีหมาครับ