อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ ครอบคลุมพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 320 ตารางกิโลเมตรครับ หรือ 201,250 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 สภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง มีป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบแล้งเป็นส่วนน้อย มีทิว ทัศน์ที่สวยงาม เหมาะแก่การเดินป่าพักแรมในบ้านพัก รับรองหรือตั้งเต้นท์กลางป่า การรื่นเริงรอบกองไฟ ครับ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงร่องรอยก่อนประวัติศาสตร์ของชุมชนมนุษย์ในสมัยบ้านเชียง ในรูปศิลปะ ฝ่ามือบนผนังถ้ำการเดินทาง ใช้เส้นทางสายขอนแก่น-เขื่อนอุบลรัตน์ ถึงตลาดอำเภออุบลรัตน์ ระยะทาง ประมาณ 50 กิโลเมตร จากนั้นใช้เส้นทางสายเขื่อนอุบลรัตน์-โนนสัง ระยะทาง 6 กิโลเมตร ถึงที่ทำการ อุทยานฯ และทางอุทยาน แห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ ซึ่งทางอุทยานได้จัดเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก ให้นักท่องเที่ยวที่นำเต้นท์ไปกางเอง รายละเอียดสอบถามได้ที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้โทร. 5790529, 5794842 นะครับ