ศูนย์วัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมสถาบันราชภัฎนครราชสีมาตั้งอยู่ในบริเวณสถาบันราชภัฎนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ เป็นสถานที่รวบรวมภาพและประวัติโบราณสถานประวัติศาสตร์ รูปภาพศิลปะ ของใช้สมัยโบราณและเงินตราต่าง ๆ เปิดให้ชมในวันและเวลาราชการครับ