เมืองเสมา

เมืองเสมาเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี ตั้งอยู่ที่ตำบลเสมาห่างจากนครราชสีมาประมาณ 37 กิโลเมตร จากตลาดอำเภอสูงเนินเดินทางข้ามลำตะคองและผ่านบ้านหินตั้งไปจนถึงเมืองเสามาเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร แผนผังเมืองเป็นรูปไข่กว้าง 1,400 เมตร ยาว 2,000 เมตร มีการค้นพบโบราณวัตถุ ในบริเวณนี้มากมาย ปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียงเนินดินเป็นแนวยาวคล้ายกำแพง และพระนอนสมัยทวาราวดีที่วัดธรรมจักรเสมารามครับ