แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท

แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทตั้งอยู่ที่บ้านปราสาทใต้ ตำบลธารปราสาท ห่างจากตัวเมือง 45 กิโลเมตร การเดินทางสามารถใช้เส้นทางสายมิตรภาพจากจังหวัดนครราชสีมาขึ้นเหนือไปจังหวัดขอนแก่น ถึงหลักกิโลเมตรที่ 44 จะมีทางแยกซ้ายเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งที่สอง ต่อจากบ้านเชียงที่ได้จัดทำเป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จากการขุดแต่งหลุดทำให้พบโครงกระดูกมนุษย์ที่มีสภาพสมบุรณ์และไม่สมบูรณ์ หันศรีษะไปทางทิศต่าง ๆ มีการฝังภาชนะดินเผาแบบเคลือบดคลนสีแดงแบบลายเชือกทาบ เครื่องประดับต่าง ๆ เช่น กำไลเปลือกหอย ลูกปัด แหวนสำริด กำไลสำริด เครื่องประดับศรีษะทำด้วยสำริด จากหลักฐานที่ได้ค้นพบสันนิษฐานว่า บริเวณบ้านปราสาทมีชุมชนอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ ที่มีหลักฐานของกลุ่มวัฒนธรรมแบบทวาราวดีและแบบเขมรโบราณ ระยะเวลาอยู่ในช่วงระหว่าง 2,500-3,000 ปีมาแล้วครับ