เขื่อนหน้าเมืองนครพนม

เขื่อนหน้าเมืองนครพนม อยู่ในเขตเทศบาลเมืองที่ท่าข้ามฝั่งนครพนม บริเวณด่านจุดตรวจคนเข้าเมืองบนถนนสุนทรวิจิตรสำหรับชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด