วนอุทยานน้ำตกตาดขาม

วนอุทยานน้ำตกตาดขาม อยู่ในเขตเทือกเขาลังกาอยู่ห่างจากอำเภอบ้านแพงไป 7 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ต้นลำธารเกิดจากเทือกเขาภูลังกา ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลำธารนี้ไลมาบรรจบกันเกิดเป็นลำห้วยขาม เป็นน้ำตกไหลหลั่นลงมาถึง 4 ชั้น สภาพการเดินทางสะดวก ปัจจุบันมีถนนราดยางเข้าไปถึงน้ำตกได้ทุกเวลาครับ