วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง บนนถนนสุนทรวิจิตร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนมมีพระธาตุนครเป็นปูชนียวัตถุที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนทั่วไป พระธาตุนครมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างประมาณ 5.85 เมตร สูงประมาณ 24 เมตร วัดมหาธาตุสร้างโดยพระยามหาอำมาตย์(ป้อม) แม่ทัพใหญ่ที่มาจากเวียงจันทร์เป็นผู้ที่สร้างเมืองนครพนม และวัดมหาธาตุนี้ขึ้นเป็นแห่งแรกครับ