สวนสาธารณะและหาดทรายท้ายเมือง

สวนสาธารณะและหาดทรายท้ายเมือง นับเป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมมากครับ จะมีลักษณะเป็นหาดทรายในฤดูแล้ง (ราวเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) บริเวณหาดทรายจะยื่นยาวออกไปกลางลำน้ำโขง ทำให้ห่างจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่มากนักหาดทรายนี้จะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการแขวงคำม่วนพอดีครับ