ร้านอาหาร

ห้องอาหาร วี ไอ พี 137ถนนสุนทรวิจิตร โทร. 511305ร้านอาหารนิวรับมิตร 413ถนนสุนทรวิจิตร โทร. 511270ภัตตาคารปลาบึกทอง 417ถนนสุนทรวิจิตร โทร. 511218ร้านอาหารไทยสามัคคี444 ถนนสุนทรวิจิตร โทร. 511318ศูนย์อาหารทะเล 484ถนนสุนทรวิจิตร โทร. 511871ห้องอาหารตติยาถนนเฟื่องนคร โทร. 511434ห้องอาหารนิวส์ อินอินน์ ถนนเฟื่องนคร โทร. 511468ร้านอาหารเวียดนามถนนเฟื่องนคร โทร. 512087ร้านรสเด็ดถนนบำรุงเมืองน็อตบาลเป็ด 494ถนนอภิบาลบัญชา โทร. 511994