ถ้ำเป็ดทอง

ถ้ำเป็ดทองเป็นถ้ำหินรูปร่างคล้ายเรือโป๊ะหรือเรือกลไฟ 2 ลำ เรียงกัน อยู่ห่างจากหมู่บ้านหินโคนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 2 กิโลเมตร อยู่ริมห้วยลำมาศฝั่งตะวันตก เป็นลาดหินหลาย ๆ ลอนติด ๆ กัน ลักษณะควรเรียกว่า "หน้าผา" มากกว่า ถ้ำหินลอด แห่งนี้มีช่องหลืบ มีอักษรจารึกไว้ 3 แห่ง อยู่ข้างหน้าริมน้ำด้านตะวันออก 2 แห่ง และอยู่ข้างหลังตะวันตกเฉียงใต้หนึ่งแห่ง เส้นตัวอักษรทั้ง 3 แห่งครับ