ปรางค์กู่สวนแตง

ปรางค์กู่สวนแตง เป็นโบราณสถานศิลปะของอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่บ้านดอนหวาย ตำบลหนองแวง อำเภอพุทธไธสง ริมทางหลวงหมายเลข 202 (พุทไธสง-ประทาย) ห่างจากจังหวัดประมาณ 74 กิโลเมตร (ห่างจากอำเภอพุทไธสง 12 กิโลเมตร)ลักษณะเป็นปรางค์อิฐ 3 องค์ เรียงกันบนฐานเดียว กำลังรอการบูรณะอยู่ครับ