แก่งเลิงจาน

แก่งเลิงจาน เป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของสถานีประมงทำการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของหลายจังหวัดทางภาคอีสานมีทิวทัศน์สวยงามอยู่ด้านหลังของสถาบันราชภัฎมหาสารคามห่างตัวเมืองราว 3 กิโลเมตรครับ