พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียนมีเมืองโบราณเชียงเหียน ตำนานเมืองเชียงเหียนหนองหาน เมืองฟ้าแดดสูง และผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านอยู่บนเส้นทางมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ห่างตัวจังหวัดราว 7 กิโลเมตรครับ