กู่มหาธาตุหรือปรางค์กู่บ้านขวา

กู่มหาธาตุหรือปรางค์กู่บ้านขวา เป็นโบราณสถานเก่าแก่ อายุสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 18 ทำด้วยศิลาแลงเป็นรูปกระโจมสี่เหลี่ยม สูงจากพื้นดินถึงยอดราว 4 วา ภายในมีเทวรูปทำด้วยดินเผา 2 องค์ กำแพงทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบ มีบรรณาลัยอยู่ในกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในเขตบ้านเขวา ตำบลเขวา ห่างตัวเมืองไปตามถนนแจ้งสนิทราว 13 กิโลเมตรครับ