พระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูน พุทธมณฑลแห่งอีสาน มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรี ใช้เส้นทางหมายเลข 2040 จากมหาสารคามผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม เลี้ยวเข้าหาดูนตามเส้นทางหมายเลข 2040 อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราว 65 กิโลเมตรครับ