บ้านแพง

บ้านแพง เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพการทอเสี่อกก ในเขตตำบลแพง ใช้ทางหลวงหมายเลข 208 มหาสารคาม-โกสุมพิสัย เลี้ยวซ้ายที่กิโลเมตรที่ 20-21 ของถนนสายโกสุมพิสัย-ขอนแก่น อยู่ห่างตัวอำเภอราว 9 กิโลเมตร ห่างตัวจังหวัดประมาณ38 กิโลเมตรครับ