รอยพุทธบาทจำลอง

รอยพุทธบาทจำลองจัดสร้างโดยจมพลแปลก พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิง ในวันสงกรานต์ของทุกปี มีประชาชนในท้องถิ่นมาสรงน้ำเป็นจำนวนมากครับ