ร้านอาหาร

ไหมไทย คอฟฟี่ช้อพโรงแรมไหมไทย โทร. 511038เพชรรัชต์ คอฟฟี่ช้อพโรงแรมเพชรรัชต์ โทร. 511741, 511058ศิริพรคอฟฟี่ช้อพถนนปัทมานนท์ โทร. 511470มารินทร์ถนนมีโชคชัย โทร. 512798หมู่เฮา 52/19ถนนรณชัยชาญยุทธ โทร. 512477ตะโกราย 30/2ถนนสุขเกษม โทร511107ขาหมูทวีผล 60/3ถนนเทวาภิบาล โทร. 511932รจนา 40/8ถนนประชาธรรมรักษ์ โทร. 511311ลิตเติ้ลอ๊อดถนนเทวาภิบาล โทร. 512311บึงหลวงถนนปัทมานนท์ โทร. 512762โกเลียง ถนนสุนทรเทพ(รอบบึงพลาญชัย)ไฟเขียว (ก๋วยเตี๋ยวติดแอร์)ถนนสุนทรเทพ (รอบบึงพลาญชัย)ส้มตำสองพี่น้องถนนรณชัยชาญยุทรศรีโอชาถนนราษฎร์อุทิศ (กาแฟอาหารเช้า)สหกาแฟถนนราษฎร์อุทิศ (กาแฟอาหารเช้า)คุณแอ๋ว ถนนเพลินจิต(กาแฟ ไข่กะทะ ฯลฯ)