พระพุทธรูปพระเจ้าองค์แสน

พระพุทธรูปพระเจ้าองค์แสนวัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง อำเภอนาแห้ว พระเจ้าองค์แสน หรือพระพุทธรูปฝนแสนห่านี้ ตามประวัติเล่าว่า เสด็จมาจากเมืองเชียงแสนด้วยพระองค์เอง มาประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย โดยมีฆ้องห้อยศอกมาก 1 อัน และลูกแก้วเป็นทองสัมฤทธิ์มาด้วย 1 องค์ พร้อมด้วยปืน 1 กระบอกครับ