การเดินทาง

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านตัวเมืองสระบุรี ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ ถึงตัวจังหวัดเลย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง ทางรถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - เลยทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง รายละเอียดสอบถาม โทร. 2720299-300 ส่วนรถโดยสารของเอกชนติดต่อ บริษัทแอร์เลย โทร. 2775259 ที่จังหวัดเลยรถจอดที่ โรงแแรมภูหลวง โทร. (042)811225 ทางเครื่องบิน บริษัท การบินไทย (ในประเทศ) มีเที่ยวบินไปจังหวัดเลยสัปดาห์ละ 3 เที่ยว รายละเอียดสอบถามโทร. 2800070,2800080 และที่บริษัท ภูสยามทัวร์ จังหวัดเลย โทร. 812344,812355ทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟไปจังหวัดอุดรธานี และขอนแก่น ซึ่งสามารถต่อรถยนต์ไปจังหวัดเลยได้อีกต่อหนึ่ง รายละเอียดสอบถามหน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 2237010, 2237020
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภอเมือง - อำเภอท่าลี่ 47 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอภูเรือ 50 กิโลเเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอเชียงคาน 47 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอด่านซ้าย 82 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอปากชม 90 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอนาแห้ว 125 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอวังสะพุง 23 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอภูกระดึง 73 กิโลเมตร