น้ำตกสำโรงเกิยรหรือน้ำตกปีศาจ

น้ำตกสำโรงเกิยรหรือน้ำตกปีศาจ เป็นน้ำตกขนาดกลางตกจากหน้าผาสูง น้ำจะไหลลดหลั่นกันลงไปอีกเป็นชั้น ด้านล่างของน้ำตกจะมีแอ่งน้ใสสะอาดสำหรับให้ท่านได้เล่นน้ำ เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 2111 เมื่อถึงเขตอำเภอขุนหาญ มีทางแยกซ้ายเป็นทางลูกรังไปอีก 16 กิโลเมตรครับ