พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานห่างจากตัวเมืองสกลนคร ประมาณ 13 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 213 (สกลนคร-กาฬสินธุ์)สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518 แบบศิลปะตะวันตก เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็นพระบรมราชินีนาถในคราวที่เสด็จแปรพระราชฐานมาภาคตวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างที่ไม่ได้ประทับอยู่ ทรงอนุญาติให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้โดยสอบถามผู้ดูแลพระตำหนัก ฯ ครับ โทร. (042) 711550