วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม

วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม หรือวัดถ้ำพวง (พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์วัน อุตตโม) ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 120 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 22(สกลนคร-อุดรธานี) แยกเข้าซ้ายมือ อำเภอสว่างแดนดิน-อำเภอส่องดาว ทางหลวงหมายเลข 2342 ประมาณ 31 กิโลเมตรจนถึงบริเวณวัดฯ ลักษณะพิพิธภัณฑ์เป็นทรงจตุรมุข 2 ชั้น ประดับด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ชั้นล่างตกแต่งเป็นห้องแสดงภาพประวัติและเครื่องอัฐบริขารของพระอาจารย์วัน บริเวณใกล้เคียงเป็นถ้ำพวง ซึ่งประดิษฐานพระมุจรินทร์องค์ใหญ่ครับ