สวนเทิดพระเกียรติ 60 พรรษามหารา

สวนเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินีสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวใหญ่ อำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ3 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-บ้านธาตุนาเวง) เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 200 เมตร จะถึงบริเวณสวนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ดอนขาม ดอนลังกาและดอนเกินครับ