ปราสาทหินบ้านพลวง

ปราสาทหินบ้านพลวงอยู่ที่บ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง ตามเส้นทางสายสุรินทร์-ปราสาท-กาบเชิง ตรงบริเวณกิโลเมตรที่ 32 มีทางแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ปราสาทหินบ้านพลวงนี้ สร้างขึ้นในศิลปะสมัยบาปวน ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นปราสาทหินขนาดเล็กแต่ฝีมือการสลักหินประณีตงดงามมาก เคยได้รับการบูรณะแล้ว จึงสามารถเห็นองค์ปราสาทชัดเจนทั้ง 4 ด้านฐานของปราสาทก่อด้วยศิลาแลง ยกพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า องค์ปรางค์ก่อด้วยหินทรายเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีลวดลายที่องค์ปรางค์ ประตู ปราสาท และหน้าบันสลักเป็นรูปเทวดาทรงช้างยืนแท่นอยู่เหนือเกียรติมุข พระหัตถ์ทั้งสองทรงพวงมาลัยริมขอบด้านบนสลักเป็นรูปโยคีนั่งสมาธิเรียงแถว 6 คน หน้าบันสลักเป็นรูปพระกฤษณะยืนอยู่บนเศียรเกียรติมุข พระหัตถ์ซ้ายท้าวพระกฤษฎีพระหัตถ์ขวาทรงแบกเขาวรรธนะ มีรูปโคประกอบและสลักเป็นรูปนาคราช 5 เศียร ข้างละ1 ตัว องค์ปรางค์แกะสลักเป็นลายดอกไม้ ตอนโคนเป็นรูปทวารบาล ยืนกุมกระบองด้านหน้าทางเข้าปราสาทมีสระข้างละ 1 สระด้วยครับ