ปราสาทบ้านช่างปี่

ปราสาทบ้านช่างปี่ตั้งอยู่หมุ่ที่ 1 บ้านช่างปี่ ตำบลช่างปี่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทางถนนสายสุรินทร์-ศรีขรภูมิ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร องค์ปราสาทก่อด้วยศิลาแลงทั้งองค์ครับ